نویسنده = کیومرث یزدانپناه درو
نقش ژئوپلیتیک اطلاعات در طراحی استراتژی رزم مدرن با تاکید بر نظریه پیچیدگی- آشوب

دوره 20، شماره 72، خرداد 1401، صفحه 113-135

محمدرضا احمدی یقین؛ کیومرث یزدانپناه درو؛ محمود واثق؛ محمدحسن نامی


تحلیل ژئوپلیتیک امنیت زیست محیطی پدیده ریزگردها مطالعه موردی: جنوب غرب آسیا

دوره 16، شماره 56، خرداد 1397، صفحه 36-51

کیومرث یزدان پناه درو؛ ,عطاءالله عبدی؛ حسن کامران دستجردی؛ فرزاد جوکار