نویسنده = ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. تنگناها و چالش‌های راهبردی و ژئوپلیتیکی رژیم صهیونیستی

دوره 19، شماره 69، تابستان 1400، صفحه 83-98

علی صادقی؛ سید عباس احمدی؛ روح اله حسین‌خانی


2. تحلیل عوامل تاثیرگذار بر عدم همگرایی شیعیان در جنوب غرب آسیا

دوره 17، شماره 63، زمستان 1398، صفحه 130-142

هادی علی پور؛ سید عباس احمدی؛ ریباز قربانی نژاد