نویسنده = ������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تبیین فلسفی- مفهومی ژئوپلیتیک شهری

دوره 19، شماره 68، بهار 1400، صفحه 164-184

آرش قربانی سپهر؛ محسن جان پرور