نویسنده = ������������������ ������������
تعداد مقالات: 3
3. تبیین قابلیت های کارآفرینی در مناطق روستایی (مطالعه موردی منطقه سبلان)

دوره 17، شماره 60، بهار 1398، صفحه 33-46

فرزانه عقبایی؛ علیرضا استعلاجی؛ پرویز کردوانی