نویسنده = ���������� �������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر ظرفیت‌های گردشگری پایدار شهری، مطالعه موردی: شهر یزد

دوره 18، شماره 67، زمستان 1399، صفحه 40-56

علی موحد؛ علی شماعی؛ فرزانه ساسان پور؛ منصور ارجمندی