نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. رابطۀ جرم و جغرافیا

دوره 18، شماره 67، زمستان 1399، صفحه 117-130

نعمت اله ناروقه؛ فرهاد اله وردی؛ مهدی کاظمی