نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. هیدرودیپلماسی در عمل: تحلیل چالش رودخانه های مرزی ایران و نتایج امنیتی-انتظامی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1400

افشین متقی؛ پریسا قربانی سپهر


2. تحلیل عوامل مؤثر بر ارتقاء سطوح تقسیمات کشوری (نمونه موردی: شهرهای استان چهار محال و بختیاری)

دوره 17، شماره 63، زمستان 1398، صفحه 92-113

افشین متقی؛ آرش قربانی سپهر؛ وحید امیری