نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی پیشران‌های مؤثر بر تاب‌آوری شهرهای مرزی (مطالعه موردی: شهر آبادان)

دوره 18، شماره 66، پاییز 1399، صفحه 73-91

محمدعلی فیروزی؛ مصطفی محمدی ده‌چشمه؛ فتح‌الله شمسایی زفرقندی؛ جعفر سعیدی