نویسنده = �������������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. شبیه‌سازی و پیش‌بینی مؤلفه‌های اقلیمی دما و بارش در مناطق خشک (مطالعه موردی: دشت میناب)

دوره 18، شماره 66، پاییز 1399، صفحه 110-128

حامد اسکندری دامنه؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسن خسروی؛ حسین آذرنیوند؛ علی اکبر براتی