نویسنده = مریم ایلانلو
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل راهبردهای توسعه منطقه ای پایدار در استان مازندران

دوره 19، شماره 70، پاییز 1400

محسن اسلامی آکندی؛ مریم ایلانلو؛ لیلا ابراهیمی؛ کیا بزرگمهر


3. بررسی راهکارهای مدیریت یکپارچه شهری(نمونه موردی: شهر اهواز)

دوره 18، شماره 65، تابستان 1399، صفحه 120-132

علی چاروسایی؛ مریم ایلانلو