نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تغییر اقلیم بر تقویم زراعی گندم دیم (رقم چمران) مطالعه موردی دزفول

دوره 18، شماره 65، تابستان 1399، صفحه 6-18

فاطمه امیری؛ حسن لشگری؛ جبرائیل قربانیان؛ جعفر مرشدی