نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. ارتقای اصول مرتبط با نظام کنترل ساخت‌وساز بر مبنای رویکرد پایداری و حقوق شهروندی

دوره 18، شماره 65، تابستان 1399، صفحه 83-95

سیداحمد انوری؛ مصطفی بهزادفر؛ اسماعیل شیعه