نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. سنجش سطح توسعه روستاهای ایران با استفاده از شاخص‌های طبیعی کیفیت زندگی (PQLI)

دوره 18، شماره 65، تابستان 1399، صفحه 96-119

علی حاجی نژاد؛ شیما دادفر؛ مهرداد طولابی نژاد