نویسنده = ������ �������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی توانمندی‌های ژئوسایت‌های منتخب استان اصفهان با مدل بریلها

دوره 18، شماره 64، بهار 1399، صفحه 5-22

حسن کامران؛ محمد علیزاده؛ ریحانه نیک بخت