نویسنده = ���������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. پهنه بندی تحول کارست با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: حوضه کوهستانی کلات ، خراسان رضوی)

دوره 18، شماره 64، بهار 1399، صفحه 79-94

محسن رضائی عارفی؛ محمد علی زنگنه اسدی؛ ابوالفضل بهنیافر؛ محمد جوانبخت


2. شناسایی و طبقه بندی اشکال کارستی براساس مدل های سویجیک، والتهام، کماتینا و هراک (مطالعه موردی: حوضه کوهستانی کلات در‌ شمال شرق ایران)

دوره 17، شماره 62، پاییز 1398، صفحه 174-190

محسن رضائی عارفی؛ محمدعلی زنگنه اسدی؛ ابوالفضل بهنیافر؛ محمد جوانبخت