نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. توزیع فضایی سامانه های بندالی و همزمانی آن با ترسالی های فصل های سرد در ایران

دوره 17، شماره 62، پاییز 1398، صفحه 20-40

میثم طولابی نژاد؛ زهرا حجازی زاده؛ محمد سلیقه


2. نقش انرژی خورشید در توسعه پایدار شهر تهران (مطالعه موردی: ساختمان مسکونی)

دوره 16، شماره 59، زمستان 1397، صفحه 38-55

بهلول علیجانی؛ محمد سلیقه؛ صابر شفائی گیگلو