نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل گفتمان مدیریت سیاسی فضا در کشور کوبا پس از انقلاب 1959

دوره 19، شماره 69، تابستان 1400، صفحه 1-18

رسول افضلی؛ حسن کامران دستجردی؛ فرزاد عابدی شجاع


2. عوامل اثرگذار بر رویکرد امنیّتی در آمایش نواحی مرزی استان کردستان

دوره 17، شماره 62، پاییز 1398، صفحه 41-61

یاشار ذکی؛ رسول افضلی؛ اسکندر مرادی؛ کمال رنجبر