نویسنده = ���������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. بهینه سازی جهت سازه های ساختمانی بر اساس تابش انرژی خورشید در همدان

دوره 17، شماره 60، بهار 1398، صفحه 5-20

سیدمحمد حسینی؛ زهرا حجازی زاده؛ علیرضا کربلایی؛ عبدالرضا کاشکی