نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل راهبردی مدیریت سکونتگاه های غیر رسمی، مطالعه موردی: شهر پاکدشت

دوره 19، شماره 70، پاییز 1400، صفحه 43-60

احمد اسدی؛ آزیتا رجبی؛ غلامرضا جانبازی قبادی؛ محمد کمیلی