نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش توپوگرافی در بزرگسازی اثرات لرزه ای در محدوده شهر کلات نادری

دوره 17، شماره 63، زمستان 1398، صفحه 143-160

محمد محمدنژاد؛ لیلا گلی مختاری؛ ابوالفضل بهنیافر