نویسنده = ���������� ����������� �������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل سیستمی تقسیم سیاسی فضا در ایران

دوره 19، شماره 69، تابستان 1400، صفحه 39-52

مهتاب جعفری؛ محمود واثق؛ زهرا پیشگاهی ‏فرد؛ کیومرث یزدان ‏پناه درو