نویسنده = ��������������������� ������ ������
تعداد مقالات: 1
1. تنگناها و چالش‌های راهبردی و ژئوپلیتیکی رژیم صهیونیستی

دوره 19، شماره 69، تابستان 1400، صفحه 83-98

علی صادقی؛ سید عباس احمدی؛ روح اله حسین‌خانی