نویسنده = ���������� �������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. میزان رضایتمندی ساکنان مسکن مهر از بعد کالبدی- اجتماعی در شهر جدید سهند مطالعه موردی: مجتمع آفتاب

دوره 19، شماره 69، تابستان 1400، صفحه 53-69

باقر رضایی؛ محمدرضا پاکدل فرد؛ حسن ستاری ساربانقلی؛ شبنم اکبری نامدار