نویسنده = ���������������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. اثرات گسترش فیزیکی بر تاب‌آوری زیست‌محیطی شهر بابل

دوره 19، شماره 69، تابستان 1400، صفحه 131-150

هاجر یدالله نیا،؛ سید عباس رجایی؛ احمد پور احمد؛ محمد امین خراسانی