نویسنده = �������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه بین رفتار محیط زیستی و مسئولیت پذیری اجتماعی شهروندان مطالعه موردی شهرسیرجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1400

مریم مسعودی؛ سنجر سلاجقه؛ محمد جلال کمالی