نویسنده = ������������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. آسیب شناسی تحقق پذیری طرح های شهری در ایران : نمونه موردی منطقه 22 شهر تهران

دوره 17، شماره 61، تابستان 1398، صفحه 25-37

لطیف پنداریان؛ جمال الدین دریاباری؛ عباس بخشنده نصرت