نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. نقش شاخص‌های تأثیر گذار در شهر خلاق جهت خلق فضاهای تعاملی شهری (مورد مطالعه: شهر ری)

دوره 17، شماره 61، تابستان 1398، صفحه 109-124

منیر میرزایی؛ عباس ارغان؛ محمدرضا زند مقدم