نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. الگوی بهینه تاب آوری در بافت های مسئله دار شهری نمونه موردی: محله فرحزاد تهران

دوره 17، شماره 60، بهار 1398، صفحه 121-136

نسا خزاعی؛ حسین مجتبی زاده خانقاهی؛ ابوالفضل مشکینی؛ ناصر اقبالی