کلیدواژه‌ها = مدیریت بحران
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی میزان تاب‌آوری بافت تاریخی شهر کرمان در برابر زلزله و ارائه راهبردهای ارتقا آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1400

احمد پوراحمد؛ احمد حاتمی


2. مکان‌یابی بهینه پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (نمونه: شهر آبیک)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1400

علی صادقی؛ ولی اله نظری؛ میلاد سلیمیان


3. ارزیابی تاب آوری ناحیه خوزستان در برابر سیل با رویکرد مدیریت بحران

دوره 17، شماره 63، زمستان 1398، صفحه 231-245

فراز استعلاجی؛ علیرضا عباسی سمنانی؛ احسان علیپوری


4. مکان گزینی مراکز مدیریت بحران روستایی (مطالعۀ موردی: شهرستان اردبیل)

دوره 17، شماره 61، تابستان 1398، صفحه 71-90

بهرام ایمانی؛ حسن حسینی امینی؛ رضا طالبی