کلیدواژه‌ها = مدیریت بحران
سامانه هوشمند پیش بینی و جایابی مستمر پایگاه‌های اورژانس بر مبنانی اصول آمایش سرزمین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1400

جعفر میعادفر؛ فاطمه کشوری؛ کارولین آبش زاده؛ حسن کامران؛ حسن نوری ساری؛ مهدی بهمن آبادی


ارزیابی تاب آوری ناحیه خوزستان در برابر سیل با رویکرد مدیریت بحران

دوره 17، شماره 63، اسفند 1398، صفحه 231-245

فراز استعلاجی؛ علیرضا عباسی سمنانی؛ احسان علیپوری


مکان گزینی مراکز مدیریت بحران روستایی (مطالعۀ موردی: شهرستان اردبیل)

دوره 17، شماره 61، شهریور 1398، صفحه 71-90

بهرام ایمانی؛ حسن حسینی امینی؛ رضا طالبی