کلیدواژه‌ها = تغییر اقلیم
تحلیل اثر گاز گلخانه ای متان بر نوسانات بارش فصلی ایران

دوره 18، شماره 66، آذر 1399، صفحه 5-18

زهرا حجازی زاده؛ محمدرضا پودینه؛ میثم طولابی نژاد


شبیه‌سازی و پیش‌بینی مؤلفه‌های اقلیمی دما و بارش در مناطق خشک (مطالعه موردی: دشت میناب)

دوره 18، شماره 66، آذر 1399، صفحه 110-128

حامد اسکندری دامنه؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسن خسروی؛ حسین آذرنیوند؛ علی اکبر براتی


بررسی اثر تغییر اقلیم بر رواناب رودخانه کارواندر

دوره 17، شماره 63، اسفند 1398، صفحه 161-178

الناز خزاعی فیض آباد؛ محمدرضا پودینه؛ محسن حمیدیان پور