کلیدواژه‌ها = تحلیل اثرات متقابل
تحلیل عوامل کلیدی و پیشران های مؤثر بر ارتقای جایگاه شهر قائن در توسعه منطقه ای

دوره 20، شماره 72، خرداد 1401، صفحه 95-112

مرضیه امینی؛ محمد اجزاء شکوهی؛ براتعلی خاکپور؛ محمد رحیم رهنما


شناسایی پیشران‌های مؤثر بر تاب‌آوری شهرهای مرزی (مطالعه موردی: شهر آبادان)

دوره 18، شماره 66، آذر 1399، صفحه 73-91

محمدعلی فیروزی؛ مصطفی محمدی ده‌چشمه؛ فتح‌الله شمسایی زفرقندی؛ جعفر سعیدی