کلیدواژه‌ها = کوهستان البرز
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط بین شاخص های توپوگرافی با بارش های فراگیر منطقه کوهستانی البرز

دوره 19، شماره 68، بهار 1400، صفحه 51-67

مریم نقوی؛ بهلول علیجانی؛ مهری اکبری؛ ابراهیم فتاحی