کلیدواژه‌ها = آمریکا
جایگاه استراتژیک سوریه در تقابل روسیه با آمریکا

دوره 18، شماره 65، شهریور 1399، صفحه 55-68

حمید درج؛ علی باقری دولت آبادی


تبیین تقابل ایران و آمریکا در ژئوپلیتیک منطقه خزر

دوره 17، شماره 61، شهریور 1398، صفحه 5-24

رسول افضلی؛ حسن کامران؛ محمدحسین دشتی