موضوعات = جغرافیای سیاسی
از قومیت تا امنیت: تحلیل راهبردی مناسبات اجتماعی و جغرافیایی با چالش های امنیتی قوم عرب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1401

علیرضا نجفی؛ رضا عبدالرحمانی؛ جواد کیانی


بررسی روند شکل گیری هویت ملی در ایران، از منظر قلمروخواهی

دوره 20، شماره 72، خرداد 1401، صفحه 19-36

عباس طباطبایی؛ بهادر زارعی؛ حسن کامران دستجردی؛ سیدعباس احمدی


نقش ژئوپلیتیک اطلاعات در طراحی استراتژی رزم مدرن با تاکید بر نظریه پیچیدگی- آشوب

دوره 20، شماره 72، خرداد 1401، صفحه 113-135

محمدرضا احمدی یقین؛ کیومرث یزدانپناه درو؛ محمود واثق؛ محمدحسن نامی


کرونوپولیتیک از تئوری تا واقعیت

دوره 20، شماره 72، خرداد 1401، صفحه 155-169

مسعود ملکیان؛ غلامحسین حیدری؛ فرهاد حمزه


جایگاه ژئواکونومی روسیه در کشورهای خارج نزدیک، با تأکید بر نقش نفت و گاز

دوره 19، شماره 71، اسفند 1400، صفحه 23-42

مریم وریج کاظمی؛ عزت الله عزتی؛ عبدالرضا فرجی راد


تحلیل گفتمان مدیریت سیاسی فضا در کشور کوبا پس از انقلاب 1959

دوره 19، شماره 69، شهریور 1400، صفحه 1-18

رسول افضلی؛ حسن کامران دستجردی؛ فرزاد عابدی شجاع


تحلیل سیستمی تقسیم سیاسی فضا در ایران

دوره 19، شماره 69، شهریور 1400، صفحه 39-52

مهتاب جعفری؛ محمود واثق؛ زهرا پیشگاهی ‏فرد؛ کیومرث یزدان ‏پناه درو


تنگناها و چالش‌های راهبردی و ژئوپلیتیکی رژیم صهیونیستی

دوره 19، شماره 69، شهریور 1400، صفحه 83-98

علی صادقی؛ سید عباس احمدی؛ روح اله حسین‌خانی


تبیین فلسفی- مفهومی ژئوپلیتیک شهری

دوره 19، شماره 68، خرداد 1400، صفحه 164-184

آرش قربانی سپهر؛ محسن جان پرور


اندیشه کارل اشمیت و مسئله هویت های واکنشی در جغرافیای سیاسی معاصر

دوره 18، شماره 67، اسفند 1399، صفحه 22-39

مرتضی قورچی؛ محمد تقی قزلسفلی؛ سپیده السادات موسویان


عوامل اثرگذار بر رویکرد امنیّتی در آمایش نواحی مرزی استان کردستان

دوره 17، شماره 62، آذر 1398، صفحه 41-61

یاشار ذکی؛ رسول افضلی؛ اسکندر مرادی؛ کمال رنجبر


تعاملات ژئوپلتیکی جمهوری اسلامی ایران با آسیای مرکزی و تاثیر آن بر امنیت ملی کشور

دوره 17، شماره 61، شهریور 1398، صفحه 158-170

نظامعلی صالحی؛ محمد اخباری؛ تهمینه دانیالی


زنان و وقف (نمونه موردی : شهر تهران در دوره های قاجاریه و پهلوی)

دوره 17، شماره 60، خرداد 1398، صفحه 149-165

پروانه شاه حسینی؛ هاله معیری


جغرافیای سیاسی شهر، چیستی و چرایی

دوره 16، شماره 59، اسفند 1397، صفحه 1-23

حسن کامران دستجردی؛ مرجان بدیعی ازنداهی؛ نرجس سادات حسینی نصرابادی