تبیین عملکرد تعاونی‌های تولید کشاورزی در توسعۀ روستاهای شهرستان ساوجبلاغ

دوره 19، شماره 70، آذر 1400، صفحه 1-19

الهام فلاحتکار؛ نصرالله مولایی هشجین؛ محمد باسط قریشی؛ اکبر معتمدی مهر


تحولات کالبدی- فضایی محله های در حال گذار (مورد مطالعه: منطقۀ شش شهر تهران)

دوره 19، شماره 71، اسفند 1400، صفحه 1-22

زهرا جلیلی؛ محمد سلیمانی؛ سیمین تولایی


واکاوی و مقایسۀ چند شاخص خشکسالی اقلیمی و تعیین بهترین شاخص در جنوب شرق ایران.

دوره 19، شماره 68، خرداد 1400، صفحه 5-21

زهرا حجازی زاده؛ فرشاد پژوه؛ هانیه شکیبا


تأثیر تغییر اقلیم بر تقویم زراعی گندم دیم (رقم چمران) مطالعه موردی دزفول

دوره 18، شماره 65، شهریور 1399، صفحه 6-18

فاطمه امیری؛ حسن لشگری؛ جبرائیل قربانیان؛ جعفر مرشدی


تحلیل گفتمان مدیریت سیاسی فضا در کشور کوبا پس از انقلاب 1959

دوره 19، شماره 69، شهریور 1400، صفحه 1-18

رسول افضلی؛ حسن کامران دستجردی؛ فرزاد عابدی شجاع


تحرک و جابجایی هوشمند شهری و توسعه پایدار شهر شیراز

دوره 18، شماره 65، شهریور 1399، صفحه 19-30

الهه کاوسی؛ جمال محمدی


تأثیر عناصر کالبدی معماری بومی بر پایداری مسکن شهری مطالعه موردی: شهرسنندج

دوره 20، شماره 73، شهریور 1401، صفحه 19-36

کاوه احمدی؛ قربان محبوبی؛ بختیار عزت پناه


بررسی روند شکل گیری هویت ملی در ایران، از منظر قلمروخواهی

دوره 20، شماره 72، خرداد 1401، صفحه 19-36

عباس طباطبایی؛ بهادر زارعی؛ حسن کامران دستجردی؛ سیدعباس احمدی


اولویت بندی ریسک زمین لرزه در مناطق تحت تأثیر زلزله سرپل ذهاب با استفاده از مدل الکتره

دوره 19، شماره 70، آذر 1400، صفحه 21-41

فتح الله نادری؛ صمد فتوحی؛ حسین نگارش؛ مرضیه خلیلی


جایگاه روابط شهر و روستا در تولید و عرضة فرش مورد: ناحیة سنقر (کرمانشاه)

دوره 19، شماره 68، خرداد 1400، صفحه 22-37

رضوان صفرخانی؛ عباس سعیدی؛ پگاه مریدسادات؛ مرتضی قورچی


جایگاه ژئواکونومی روسیه در کشورهای خارج نزدیک، با تأکید بر نقش نفت و گاز

دوره 19، شماره 71، اسفند 1400، صفحه 23-42

مریم وریج کاظمی؛ عزت الله عزتی؛ عبدالرضا فرجی راد


توزیع فضایی و پهنه‌بندی محرومیت در شهر اصفهان

دوره 20، شماره 73، شهریور 1401، صفحه 37-62

رسول باقری؛ مهدی ابراهیمی بوزانی؛ رضا مختاری ملک آبادی


تحلیل هنجاری ویژگی های بارشی و منابع آبی ایران در متون جغرافیدانان ایران

دوره 19، شماره 68، خرداد 1400، صفحه 38-50

فرخ ملکزاده؛ محمد حسین رامشت؛ سمیه السادات شاهزیدی


تحلیل راهبردی مدیریت سکونتگاه های غیر رسمی، مطالعه موردی: شهر پاکدشت

دوره 19، شماره 70، آذر 1400، صفحه 43-60

احمد اسدی؛ آزیتا رجبی؛ غلامرضا جانبازی قبادی؛ محمد کمیلی


دوگانگی فضایی زیست پذیری در منطقه 7 کلانشهر تهران

دوره 19، شماره 71، اسفند 1400، صفحه 43-61

معصومه جلیلی؛ فرزانه ساسانپور؛ علی شماعی؛ حبیب اله فصیحی


تحلیل سیستمی تقسیم سیاسی فضا در ایران

دوره 19، شماره 69، شهریور 1400، صفحه 39-52

مهتاب جعفری؛ محمود واثق؛ زهرا پیشگاهی ‏فرد؛ کیومرث یزدان ‏پناه درو


تحلیلی بر اندازه گیری خط فقر نسبی در استان چهارمحال بختیاری

دوره 18، شماره 65، شهریور 1399، صفحه 44-54

ماه پسند مالکی سونکی؛ محمدحسین سرائی


ارتباط بین شاخص های توپوگرافی با بارش های فراگیر منطقه کوهستانی البرز

دوره 19، شماره 68، خرداد 1400، صفحه 51-67

مریم نقوی؛ بهلول علیجانی؛ مهری اکبری؛ ابراهیم فتاحی


ارائه الگوی نقش اجتماعات محلی در توسعه پایدار اجتماعی شهرها (مطالعه موردی منطقه 8 شهر تهران)

دوره 20، شماره 72، خرداد 1401، صفحه 61-77

مریم رحمانی لشگری؛ علیرضا استعلاجی؛ آزیتا رجبی؛ مجید ولی شریعت پناهی