تعداد مقالات: 101

1. واکاوی و مقایسۀ چند شاخص خشکسالی اقلیمی و تعیین بهترین شاخص در جنوب شرق ایران.

دوره 19، شماره 68، بهار 1400، صفحه 5-21

زهرا حجازی زاده؛ فرشاد پژوه؛ هانیه شکیبا


2. تأثیر تغییر اقلیم بر تقویم زراعی گندم دیم (رقم چمران) مطالعه موردی دزفول

دوره 18، شماره 65، تابستان 1399، صفحه 6-18

فاطمه امیری؛ حسن لشگری؛ جبرائیل قربانیان؛ جعفر مرشدی


4. تحلیل گفتمان مدیریت سیاسی فضا در کشور کوبا پس از انقلاب 1959

دوره 19، شماره 69، تابستان 1400، صفحه 1-18

رسول افضلی؛ حسن کامران دستجردی؛ فرزاد عابدی شجاع


5. تحرک و جابجایی هوشمند شهری و توسعه پایدار شهر شیراز

دوره 18، شماره 65، تابستان 1399، صفحه 19-30

الهه کاوسی؛ جمال محمدی


6. جایگاه روابط شهر و روستا در تولید و عرضة فرش مورد: ناحیة سنقر (کرمانشاه)

دوره 19، شماره 68، بهار 1400، صفحه 22-37

رضوان صفرخانی؛ عباس سعیدی؛ پگاه مریدسادات؛ مرتضی قورچی


9. تحلیل هنجاری ویژگی های بارشی و منابع آبی ایران در متون جغرافیدانان ایران

دوره 19، شماره 68، بهار 1400، صفحه 38-50

فرخ ملکزاده؛ محمد حسین رامشت؛ سمیه السادات شاهزیدی


10. تحلیل سیستمی تقسیم سیاسی فضا در ایران

دوره 19، شماره 69، تابستان 1400، صفحه 39-52

مهتاب جعفری؛ محمود واثق؛ زهرا پیشگاهی ‏فرد؛ کیومرث یزدان ‏پناه درو


11. تحلیلی بر اندازه گیری خط فقر نسبی در استان چهارمحال بختیاری

دوره 18، شماره 65، تابستان 1399، صفحه 44-54

ماه پسند مالکی سونکی؛ محمدحسین سرائی


12. ارتباط بین شاخص های توپوگرافی با بارش های فراگیر منطقه کوهستانی البرز

دوره 19، شماره 68، بهار 1400، صفحه 51-67

مریم نقوی؛ بهلول علیجانی؛ مهری اکبری؛ ابراهیم فتاحی


13. میزان رضایتمندی ساکنان مسکن مهر از بعد کالبدی- اجتماعی در شهر جدید سهند مطالعه موردی: مجتمع آفتاب

دوره 19، شماره 69، تابستان 1400، صفحه 53-69

باقر رضایی؛ محمدرضا پاکدل فرد؛ حسن ستاری ساربانقلی؛ شبنم اکبری نامدار


14. جایگاه استراتژیک سوریه در تقابل روسیه با آمریکا

دوره 18، شماره 65، تابستان 1399، صفحه 55-68

حمید درج؛ علی باقری دولت آبادی


17. تحول کاربری اراضی در نواحی روستایی پیرامون شهر کاشان

دوره 19، شماره 69، تابستان 1400، صفحه 71-82

محمدعلی صادقی؛ فرهاد عزیزپور


19. ارتقای اصول مرتبط با نظام کنترل ساخت‌وساز بر مبنای رویکرد پایداری و حقوق شهروندی

دوره 18، شماره 65، تابستان 1399، صفحه 83-95

سیداحمد انوری؛ مصطفی بهزادفر؛ اسماعیل شیعه


20. تنگناها و چالش‌های راهبردی و ژئوپلیتیکی رژیم صهیونیستی

دوره 19، شماره 69، تابستان 1400، صفحه 83-98

علی صادقی؛ سید عباس احمدی؛ روح اله حسین‌خانی


22. تحلیل جغرافیایی قطبش اجتماعی در کلان شهر اصفهان

دوره 19، شماره 69، تابستان 1400، صفحه 115-130

حافظ مهدنژاد؛ علیرضا غلامی


23. اثرات گسترش فیزیکی بر تاب‌آوری زیست‌محیطی شهر بابل

دوره 19، شماره 69، تابستان 1400، صفحه 131-150

هاجر یدالله نیا،؛ سید عباس رجایی؛ احمد پور احمد؛ محمد امین خراسانی


24. طراحی الگوی انتخاباتی دربهبود عملکرد مدیریت دولت محلی

دوره 18، شماره 67، زمستان 1399، صفحه 4-21

حسن کامران دستجردی


25. تحلیل اثر گاز گلخانه ای متان بر نوسانات بارش فصلی ایران

دوره 18، شماره 66، پاییز 1399، صفحه 5-18

زهرا حجازی زاده؛ محمدرضا پودینه؛ میثم طولابی نژاد