دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله مستخرج از رساله دکتری

1. تأثیر عناصر کالبدی معماری بومی بر پایداری مسکن شهری مطالعه موردی: شهرسنندج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1400

کاوه احمدی؛ قربان محبوبی؛ بختیار عزت پناه


2. ارائه الگوی نقش اجتماعات محلی در توسعه پایدار اجتماعی شهرها مطالعه موردی منطقه 8 شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1400

مریم رحمانی لشگری؛ علیرضا استعلاجی؛ آزیتا رجبی؛ مجید ولی شریعت پناهی


3. رابطه میان دمای هوا و میانگین دما تابشی و آلبدو در کاهش جزیره حرارتی در شهرها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1400

مهسا حاجی فتحعلی؛ محسن فیضی؛ عاطفه دهقان


4. تاثیر مشارکت اجتماعی در فرآیند بازآفرینی بافت قدیم شهری (مورد مطالعه: منطقه 4 شهر ارومیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1400

میرسعید موسوی؛ روناک جمشیدی؛ مهسا فرامرزی اصل؛ سیروس جمالی


5. بررسی رابطه بین رفتار محیط زیستی و مسئولیت پذیری اجتماعی شهروندان مطالعه موردی شهرسیرجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1400

مریم مسعودی؛ سنجر سلاجقه؛ محمد جلال کمالی


علمی - پژوهشی

6. نقش ژئوپلیتیک اطلاعات در طراحی استراتژی رزم مدرن با تاکید بر نظریه پیچیدگی- آشوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1400

محمدرضا احمدی یقین؛ کیومرث یزدانپناه درو؛ محمود واثق؛ محمدحسن نامی


7. تحلیلی بر کارآمدی و اثربخشی ابزارهای مالی -اقتصادی بهسازی و نوسازی شهری (مطالعه موردی: منطقه 20 شهرداری تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1400

جواد کریمی؛ رحیم سرور


8. تحلیل پارامترهای مورفومتری سیرک‌های یخچالی در ارتفاعات مرکزی استان کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1400

حجت اله بیرانوند؛ عبداله سیف


علمی - پژوهشی

9. ارزیابی میزان تاب‌آوری بافت تاریخی شهر کرمان در برابر زلزله و ارائه راهبردهای ارتقا آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1400

احمد پوراحمد؛ احمد حاتمی


10. نقش کسب و کارهای صنعتی (معدنی) در بهبود سرمایه‌های معیشتی پایدار خانوارهای روستایی شهرستان آزادشهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1400

بهمن صحنه؛ حسین سادین


11. مکان‌یابی بهینه پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (نمونه: شهر آبیک)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1400

علی صادقی؛ ولی اله نظری؛ میلاد سلیمیان


مقاله مستخرج از رساله دکتری

12. تحلیل تطبیقی حکمروایی خوب شهری- مطالعه موردی: مناطق 2 و 10 شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1400

شبناز خمجانی؛ رحیم سرور؛ طوبی امیرعضدی؛ آزاده اربابی سبزواری


13. هیدرودیپلماسی در عمل: تحلیل چالش رودخانه های مرزی ایران و نتایج امنیتی-انتظامی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1400

افشین متقی؛ پریسا قربانی سپهر