مقاله


کد مقاله : 13970209194937101884

عنوان مقاله : تبيين سناريوي مطلبو توسعه يکپارچه ناحيه اي و راهبردهاي بهينه تحقق آن مطالعه موردي : شهرستان مينودشت

نشریه شماره : 54 فصل پاییز 1396

مشاهده شده : 284

فایل های مقاله : 565 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد رضا پورمحمدي pourmohammadi@tabrizu.ac.ir استاد دکترا
2 رسول قربانی ghorbani.rasoul@gmail.com استاد دکترا
3 علي طوراني Ali_toorani20@yahoo.com دانش آموخته دکترا

چکیده مقاله

تحقيق حاضر، در صدد تبيين سناريوي مطلوب توسعه يکپارچه ناحيه اي و راهبردهاي بهينه تحقق آن