مقاله


کد مقاله : 1397020919556101885

عنوان مقاله : تحليل فضايي تغييرات الگوي تراکم جمعيت متأثر از اقدامات نوسازي در کلانشهر تهران (1375-90)

نشریه شماره : 53 فصل تابستان 1396

مشاهده شده : 531

فایل های مقاله : 715 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد سليماني 2@gmail.com دانشیار دکترا
2 ابوالفضل زنگانه 3@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
3 محمد شيخي 4@gmail.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

اين مقاله به بررسي تفاوت هاي فضايي تراکم جمعيت، متاثر از فرايند مداخله نوسازي در محله هاي مختلف کلانشهر تهران