مقاله


کد مقاله : 139703279242112786

عنوان مقاله : ارزیابی مدیریت پروژه های اجرای طرحهای هادی روستایی با روش PMBOK در برنامه پنجم توسعه استان گیلان

نشریه شماره : 57 فصل تابستان 1397

مشاهده شده : 209

فایل های مقاله : 799 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 نصرالله مولائی هشجین nmolaeih@iaurasht.ac.ir استاد دکترا
2 مریم علینقی پور m.alinaghipour@chmail.ir - دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

شناسايي و بهره برداري از ساز وكارهاي مناسب و مؤثر مديريت دانش، يكي از دغدغه هاي جدي سازمانهاي عصر حاضر می باشد و در اين ميان، سازمانهاي پروژه محور مانند بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به دليل موقتي بودن پروژه هاي خود و چالش مستمر زمان و منابع محدود، بيش از ساير سازمان ها به مديريت نظام مند دانش نياز دارند. تحقیق حاضر به دنبال ارزیابی کیفی پروژه های اجرای طرح های هادی استان گیلان در برنامه پنجم توسعه به وسیله استانداردهای مدیریت پروژه است تا دانشی برای تصمیم گیری های بهتر در آینده فراهم آید. در این استاندارد حوزه های دانش مدیریت پروژه در ۹ حوزه و 42 مولفه طبقه بندی شده است که شامل مدیریت یکپارچگی پروژه، مدیریت محدوده، مدیریت زمان، مدیریت هزینه، مدیریت کیفیت، مدیریت منابع انسانی، مدیریت ارتباطات، مدیریت ریسک و مدیریت تدارکات می باشد. نتایج تحقیق نشان میدهد مدیریت یکپارچگی پروژه با بالاترین میانگین با اهمیت ترین و مدیریت ریسک پروژه با کمترین میانگین از کم اهمیت ترین حوزه ها بوده، مدیریت هزینه با کمترین انحراف نسبی در بهترین وضعیت و مدیریت ریسک با بیشترین انحراف نسبی در بدترین وضعیت خود قرار داشته و در اولویت اول برای تغییر می باشد در پایان میزان همبستگی حوزه های مختلف سنجیده شده تا بتوان پیامدهای مثبت یا منفی بهتر یا بدتر شدن هر حوزه را پیش بینی نمود .