مقاله


کد مقاله : 13970413213831133098

عنوان مقاله : تحلیل عوامل موثر در آمایش نواحی مرزی ایران و افغانستان از منظر ژئوپلیتیک

نشریه شماره : 58 فصل پاییز 1397

مشاهده شده : 372

فایل های مقاله : 1.63 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمود واثق mahmoodvasegh@ut.ac.ir استادیار دکترا
2 سید عباس احمدی abbas_ahmadi@ut.ac.ir استادیار دکترا
3 عباس طباطبایی abbas.tabatabai@ut.ac.ir دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

مرزهای ایران در دو قرن اخیر عرصه¬ کشمکش¬ها و فراز و فرودها و جزر و مدهای ارضی بسیاری بوده¬اند که حاصل آن در دوره ثبات پهلوی اول و تجدد مفاهیم عینی سیاست نظیر مرز، سرزمین کنونی ایران را حاصل آمده است. ایران و افغانستان در حدود 945 کیلومتر مرز مشترک دارند که از دهانه ذولفقار تا ملک¬سیاه¬ کوه امتداد یافته است. عوامل خارجی و داخلی بسیاری در آمایش نواحی مرزی دو کشور تاثیرگذار است. مساله¬ای که در این پژوهش بررسی می¬شود، بررسی این عوامل و تاثیراتی است که در آمایش نواحی مرزی این دو کشور باید به آن توجه کرد. در این پژوهش با روش کتابخانه¬ای و تحلیلی در تلاشیم تا به این پرسش پاسخ دهیم که چه عوامل خارجی و داخلی در آمایش نواحی مرزی ایران و افغانستان تاثیرگذار است؟ با توجه به یافته¬های پژوهش عوامل بسیاری نظیر مهاجرت غیرقانونی، مواد مخدر، تروریسم و حضور قدرتهای غربی در این مهم تاثیر گذار است.