مقاله


کد مقاله : 13970930166317

عنوان مقاله : اثرات زیست محیطی سیاست گزاری های امنیتی و نظامی اسرائیل

نشریه شماره : 51 فصل زمستان 1395

مشاهده شده : 407

فایل های مقاله : 497 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 رضا التیامی زاده eltyamy81@yahoo.com استادیار دکترا
2 حسن کامران دستجردی hkamran@ut.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی جنبه¬های مختلف اقدامات نظامی و امنیتی رژیم اقتدارگرای اسرائیل و پرداختن به پیامدهای زیست¬محیطی اقدامات این رژیم است. زیرا به¬رغم پژوهش¬های متعددی که در زمینه اقدامات و سیاستهای رژیم اسرائیل انجام شده است به لحاظ زیست¬محیطی اقدامات مخرب و تاثیرات امروزین اقدامات نظامی و امنیتی این رژیم بر محیط زیست سرزمین¬های اشغالی فلسطین و همسایگان اسرائیل و خاورمیانه به¬طور دقیق و گسترده بررسی نشده است. مقاله حاضر تلاش می¬کند تا با وسعت نظر به تحلیل این موضوع از جنبه¬های مختلف بپردازد. یافته¬های پژوهش نشان می¬دهد شهرک¬سازی و اقدامات نظامی اسرائیل بر روی محیط¬زیست سرزمین¬های فلسطین با پیامدهای مخربی همچون آلودگی منابع آب فلسطین، نابودی حیات گیاهی و جانوری فلسطین، آلودگی هوا و تغییر محیط زیست¬طبیعی فلسطین توسط شهرک¬نشینان، و در نتیجه ایجاد ناامنی اقتصادی و مشکلات بهداشتی برای فلسطینی¬ها و مردم منطقه شده است و همچنین تخریب میراث فرهنگی فلسطینیان با جاده¬سازی و ساخت¬وسازهای اسرائیل، آلودگی زباله¬های جامد خطرناک، آلودگی و تهدید محیط¬زیست منطقه خاورمیانه همراه بوده است. اقدامات نظامی، ساخت کانال¬ها، خشکاندن باتلاقها، تردد وسایل نظامی سنگین، استفاده از سلاح¬های شیمیایی و بیولوژیکی و متعارف برعلیه همسایگان خود (فلسطین، لبنان، اردن، سوریه و دیگر کشورهای خاورمیانه) منجر به زوال خاک، حذف پوشش گیاهی، آلودگی جوی و تخریب اکوسیستم آبی و خشکی و تغییرات آب و هوایی منطقه شده است. مقادیر عظیمی از رسوبات آلی به سطح خاک آمده و تورم و التهاب این رسوبات منجر به توسعه پهنه¬های جدید ماسه¬ای و به¬تبع آن گسترش ذرات خاک و ماسه در جو و گسترش ریزگردها به کشورهای منطقه شده است. همچنین جنگ¬طلبی¬های صدام و امریکایی¬ها و خشکاندن باتلاق¬ها توسط صدام و تغییر و دستکاری سطح زمین و سلطه نظامی غرب بر منطقه عامل مهم دیگر تهدیدات و ناامنی¬های زیست¬محیطی،سیاسی و اقتصادی منطقه است. روش این پژوهش تبیینی ـ علی می¬باشد و شیوه جمع-آوری اطلاعات با بهره¬گیری از منابع کتابخانه¬ای ـ اسنادی است.