مقاله


کد مقاله : 13971020166815

عنوان مقاله : ژئوگفتمان جریان تکفیری IS و بازنمایی رسانه ای آن با تمرکز بر رسانه¬های دیجیتال

نشریه شماره : 51 فصل زمستان 1395

مشاهده شده : 136

فایل های مقاله : 358 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 امیر محسن زادگان amir_mohsenzade@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 حسین مسعودنیا H.masoudnia@ase.ui.ac.ir دانشیار دکترا
3 امیرمسعود شهرام نیا M_shahramnia@yahoo.com استادیار دکترا
4 سیدجواد امام جمعه زاده Javad@ase.ui.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

این نوشتار در صدد واکاوی عملکرد رسانه¬ای جریان تکفیری- تروریستی IS می¬باشد. بر این اساس فرایند گفتمان¬سازی این جریان در فضای مجازی و شبکه¬های مجازی مورد مطالعه قرار می¬گیرد. در واقع روند پی¬ریزی منظومه گفتمانی و صورت¬بندی گره¬های معنایی که موقعیت خودی و دگر را برمی¬سازد و آن را در موقعیت هژمونیک و برتر می¬نشاند از مجرا و کانال شبکه¬های مجازی با بهره-گیری از تکنیک¬های رسانه¬ای مدنظر این پژوهش است. بر این مبنا پرسش اصلی نوشتار معطوف بر سنجش میزان سودمندی و فرصت¬زایی این عرصه¬های رسانه¬ای برای اقدامات این جریان و یا در مقابل تهدیدزا بودن این فضاها برای موقعیت این جریان و در کل جریان های تکفیری می باشد. فرضیه این نوشتار نیز دلالت بر مفید بودن این فضا برای این جریان¬ها به دلیل رویکرد حرفه¬ای ایشان به شبکه¬های اجتماعی و اشراف و شناخت بر کارکرد رسانه¬ها در راستای تکوین روند تروریسم رسانه¬ای در چارچوب عملیات روانی در تکمیل اقدامات ژئوپلیتیکی می¬باشد.