مقاله


کد مقاله : 13971112167319

عنوان مقاله : امکان¬سنجی جمع¬آوری رواناب در شبکه بزرگراههای شهر تهران مطالعه موردی: منطقه 1 و 3 تهران

نشریه شماره : 52 فصل بهار 1396

مشاهده شده : 250

فایل های مقاله : 2.54 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 منیژه قهرودی تالی M-Gharodi@sbu.ac.ir استاد دکترا
2 حسن صدوق hasansadugh@gmail.com استاد دکترا
3 نگین الماسیان negin@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

امروزه کنترل و جمع¬آوری رواناب در درون منطقه‌ شهری نسبت به انتقال آن به خارج از شهر اهمیت بیشتری یافته است. منطقه 1 و 3 تهران با مساحت 272 کیلومترمربع، در شمال¬شرق تهران قرار گرفته است که در هنگام بارندگی حجم زیادی از رواناب علاوه بر مسیل¬ها در خیابانها نیز جاری می‌شوند که مشکلات متعددی را ایجاد می¬نمایند. این پژوهش با استفاده از نقشه توپوگرافی1:25000 تهران، نقشه زمین¬شناسی 1:100000 تهران، داده¬های کاربری، و داده ارتفاعی ماهواره استر با پیکسل¬های 30 متری، داده¬های بارش ساعتی ایستگاه شمال تهران در بازه زمانی 2007 تا 2014 ، امکان¬سنجی جمع¬آوری و کنترل رواناب را انجام داده است. در این راستا، پتانسیل تولید رواناب با روش جاستین در دو منطقه 1 و 3 محاسبه شده است. اتوبان مدرس و خیابان شریعتی برای مکانیابی سیستم ماند بیولوژیکی و جوی باغچه، انتخاب شدند. عمل مکانیابی در راستای این دو شریان با استفاده از روش LID انجام شده است و برای ارزیابی و تصحیح آن از گزارش¬های آب¬گرفتگی بعد از بارش، موجود در مرکز 137 شهرداری تهران استفاده شد. محاسبات مربوط به پروفیل¬های طولی با نرم‌افزار SWMM انجام شد. مقایسه نتایج محاسبه رواناب روزانه با شرایط توپوگرافی و شبکه مسیل¬های موجود نشان داد که هنگام بارندگی، بخشی از رواناب تولید شده به¬سمت خیابان¬ها و اتوبان¬ها زهکشی می¬شوند که مکانیابی سیستم¬های جمع¬آوری رواناب در اولویت اول فضای سبز موجود در پارک¬های آب و آتش، ملت و قیطریه را تعیین نمود.