مقاله


کد مقاله : 13971217178082

عنوان مقاله : بررسی تاریخ معاصر کُردها در ایران از منظرکتاب¬های درسی مطالعات اجتماعی، تاریخ و جغرافیای دوره متوسطه اقلیم کردستان عراق

نشریه شماره : 53 فصل تابستان 1396

مشاهده شده : 384

فایل های مقاله : 789 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عطاءالله عبدی ataabdi@gmail.com استادیار دکترا
2 محمد دارابی DARABIM@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
3 سید محمدتقی رئیس السادات reisosadat@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

شکل¬دادن به هویت ملّی و قومی در نواحی پیرامونی ایران طی چند دهه اخیر، گسترش فراوانی یافته¬است. روند تحولات ژئوپلیتیک و شکل¬گیری واحدهای سیاسی جدید پیرامون ایران، این امر را در رابطه با شکل¬دادن به همگرایی یا اصطکاک هویتی تقویت نموده¬است. از جمله این نواحی، اقلیم خودمختار کردستان عراق است که پس از توفیق در خودمختاری، اهل فرهنگ منطقه شروع به تدوین و قرائت رسمی از تاریخ نمودند تا تکیه¬گاهی هویتی برای مردمان این منطقه به¬وجود آورند. در بررسی¬های تاریخی این منطقه با تاریخ ایران، سه دوره را می¬توانیم درنظر بگیریم: دوره باستان، دوره اسلامی و دوره معاصر. گرچه خود این دوره¬ها هم قابل تقسیم و تفکیک هستند. دو دوره قبل در قالب مقالات جداگانه بررسی شده است. اما مورد مطالعه این مقاله، نگاه تاریخ رسمی اقلیم کردستان به تاریخ معاصر کُرد و به¬ویژه در رابطه با رویدادهای سیاسی و تاریخی مشترک میان ایران و اقلیم کردستان است. این پژوهش، با روش توصیفی¬ـ تحلیلی و با ابزار گردآوری اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه¬ای فراهم آمده است. محتوای کتب تاریخ و جغرافیای مقطع متوسطه اقلیم کردستان عراق مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل گویای آن است که رویکرد نظام آموزش رسمی در اقلیم کردستان به¬مقوله تاریخ و هویت ایرانی برخلاف دروه باستان امری یک¬دست نیست و در بیشتر موارد نوعی ناهمگونی و ناهم¬داستانی در خوانش روید¬های کُردها در ایران با آنچه در کتب درسی اقلیم کردستان است وجود دارد.