فهرست مقالات


شماره 60 سال 17 بهار 1398

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970703164552 ارزیابی روند توسعه شهری با روش جا پای جغرافیا (مطالعه موردی:منطقه 13کلانشهرتهران)
سمیه سادات سجادی
عباس ارغان
زینب کرکه آبادی
2 139703231109112730 بهينه¬سازي جهت سازه¬هاي ساختماني بر اساس تابش انرژي خورشيد در همدان
سيد محمد حسيني
زهرا حجازي زاده
علیرضا کربلایی
عبدالرضا كاشكي
3 13980216179139 محدودیتهای توسعة یکپارچة روستایی- شهری ناحیة سروآباد (کردستان)
لقمان زمانی
عباس سعیدی
عبدالرضا رحمانی فضلی
4 13970530184042163978 تبیین قابلیت های کارآفرینی در مناطق روستایی (مطالعه موردی منطقه سبلان)
فرزانه عقبایی
علیرضا استعلاجی
پرویز کردوانی
5 13970724165060 تحلیل تأثیرپذیری تحولات کالبدی-فضایی سکونتگاه‌های روستایی پیراشهری از عوامل درونی و بیرونی در مجموعه شهری مشهد
مهدی جوانشیری
علی اکبر عنابستانی
حمدالله سجاسی قیداری
6 13970805165251 تغییرات زمانی و مکانی آلاینده های هوا با استفاده از GIS (مورد مطالعه:نیمه شمالی شهر تهران )
محسن رنجبر
بتول باهک
7 13970722165013 پایش روند دمای ماهیانه ایران مبتنی بر برونداد پايگاه داده مركز پیش‌بینی میان‌مدت هواسپهر اروپایي (ECMWF) نسخه ERA Interim
محمود احمدی
عباسعلی داداشی رودباری
8 13970709164684 مروری بر مدل‌های آمایش سرزمین با تأکید بر کارآیی مدل ژئومورفولوژیکی در ایران
عزت اله قنواتی
علی احمدآبادی
موسی کمانرودی کجوری
زهرا رنجبرباروق
9 13970511121412153633 سنجش توسعه¬ی پایدار محله¬ای (مطالعه¬ی موردی : شهر خرم¬آباد)
سمیه رحیمی یکتا
اصغر شکرگزار
مریم جعفری مهرآبادی
10 13970728165125 بررسی رابطه اکوتوریسم با ایجادفرصت¬های اشتغالزایی روستايي با تأکید بر نقش اقلیم ( مطالعه موردي: شهرستان ماسال
saeid kamyabi
سکینه الیانی
11 13970827165633 پایش و پیش بینی خشکسالی طی دوره رشد پوشش مرتع، نمونه موردی: حوضه آبخیز قوری چای (شهرستان پارس آباد مغان)
سعیده عینی
میثم طولابی نژاد
مصطفی کرمپور
12 1397050311180153472 الگوی بهینه تاب آوری در بافت های مسئله دار شهری نمونه موردی: محله فرحزاد تهران
نسا خزاعی
حسین مجتبی زاده خانقاهی
ابوالفضل مشکینی
ناصر اقبالی
13 13980409190494 زنان و وقف (نمونه موردی : شهر تهران در دوره های قاجاریه و پهلوی)
پروانه شاه حسینی

شماره 59 سال 16 زمستان 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970516103849163724 جغرافیای سیاسی شهر، چیستی و چرایی
حسن کامران دستجردی
مرجان بدیعی ازنداهی
نرجس سادات حسینی نصرابادی
2 13971201177716 نقش احداث و بهره‌برداری از سد علويان در تحول نظام فضايی سکونتگاههای روستايی نواحی مراغه و بناب(1374-1396)
رسول غفاري راد
عباس سعیدی
3 139705080217153557 جنسیت و تفاوت در ادراک محیط شهری ؛ انگاره ها و معیارها
علی رضا بندرآباد
4 13971130177676 برنامه ریزی راهبردی گردشگری استان ایلام با استفاده از تکنیک Meta swot
لطفعلی کوزگر کالجی
سجاد دارابی
5 13970918166062 ارزیابی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از داده¬های سنجش از دور (مطالعه موردی: حوزه آبخیز نوک‌آباد، شهرستان خاش)
حسین پیری صحراگرد
محمدرضا دهمرده قلعه نو
منصور ریگی
6 139703302047112859 ارزیابی میزان رضایتمندی و سنجش کیفیت محیط مساکن سازمانی کیفیت (مطالعه موردی: مساکن سازمانی شهر اصفهان)
مسعود تقوایی
عطیه علی اکبری
7 13970618201557164281 ارزیابی محله گرایی درطرح های بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری (مطالعه موردی منطقه 10تهران)
علی موحد
علی شماعی
نبی اوهانی زنوز
8 1397041103450113074 بررسی تغییرات تاب‌آوری معیشتی خانوارهای روستایی در دو دوره سکونت در شهر و مهاجرت به روستاها (مطالعه موردی دهستان دزلی شهرستان سروآباد)
دکتر سعدی محمدی
سیدبختیار راستگونژاد
9 13970316132028112587 نقش انرژی خورشید در توسعه پایدار شهر تهران (مطالعه موردی: ساختمان مسکونی)
صابر شفائی گیگلو
بهلول علیجانی
محمد سلیقه
10 13970701164524 تأثیر مهاجرت روستایی در امنیت غذایی با تأکید بر منابع آب (مطالعه موردی : روستاهای شهرستان خوانسار استان اصفهان )
حمیده سادات آقامیری
بیژن رحمانی
11 13970816165438 مدل¬یابی موانع تحقق¬پذیری طرح¬های آمایش سرزمین استان تهران با رویکرد آینده¬پژوهی
بابک جعفریان
رحیم سرور
رضا برنا
12 1397051510181163704 بررسی جایگاه مفهوم زیست پذیری شهری در طرح توسعه شهری(نمونه مطالعاتی: طرح جامع شهر زنجان
وحید یاری قلی
محسن احدنژاد روشتی
ژیلا سجادی

شماره 58 سال 16 پاییز 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970827165649 نقش حقوق شهروندی در توسعه¬ی سیاسی نهادهای شهری (¬مورد پژوهی؛ شهرداری تهران)
افشین متقی دستنایی
مصیب قره بیگی
2 13970413213831133098 تحلیل عوامل موثر در آمایش نواحی مرزی ایران و افغانستان از منظر جغرافیای سیاسی
محمود واثق
سید عباس احمدی
عباس طباطبایی
3 1397031120146112518 راهبردهای ارتقاء نقش مدیریت محلی در مدیریت انتظامی مناطق روستایی (مطالعه موردی: بخش آفتاب شهرستان تهران)
مصطفی هرائینی
محمدرضا رضوانی
4 1397023102958112284 تحلیلی بر تأثیر حکمروایی خوب در بهبود کیفیت زندگی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان دهگلان)
حامد قادرمرزی
عاطفه احمدی
فرهاد جوان
حسین احمدی
5 13970306133414112411 • چالش¬های توسعه پایدار با بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) (مطالعه موردی روستاهای شهرستان ساوه)
تهمینه دانیالی
6 13970729165140 تبیین زیست پذیری روستاهای منطقه کلانشهری تهران (مورد مطالعه: شهرستان ورامین)
کامران زنگیشه
علیرضا استعلاجی
نصرالله فلاح تبار
7 13970929166297 نقد علمی و "نقد" پویش ساختاری- کارکردی
عباس سعیدی
8 139706211992164344 تحلیل فضایی پایداری سکونتگاه های روستایی پیرامون اکوسیستم رودخانه ای مبتنی بر الگوی بوم روستا مطالعه موردی: روستاهای پیرامون اکوسیستم رودخانه کشکان( شهرستان پلدختر)
فرزاد حقی زاده
وحید ریاحی
فرهاد عزیزپور
پرویز ضیائیان فیروز آبادی
9 13970929166298 آسیب شناسی تعاونی های تولید در راستای توسعه پایدار روستایی نمونه موردی :تعاونی های تولید شهرستان ساوه*
گیتی صلاحی اصفهانی
10 13970205142150101803 تحلیل آماری دمای 35 ایستگاه طولانی مدت هواشناسی ایران در بازه زمانی 2010-1960
مینا میریان
مصطفی کرمپور
محمد مرادی
هوشنگ قائمی
بهروز نصیری
11 13970428101140143348 محدوده جغرافیایی تمدن اسلامی
حسين رحماني تيركلايي
ناصر صادقیان
12 139702241648112143 ارزيابي میزان اثرپذیری مشارکت شهروندان از کيفيت زندگي در امور شهري (نمونه موردی شهر نی‌ریز)
محمدرضا رضایی
زهرا آسیابانی
13 1397040716250113027 تحلیل عدم¬قطعیت پارامترها برای شبیه¬سازی جریان رودخانه با کاربرد روش GLUE برای یک مدل جفت¬شده سطح زمین- آبشناسی
مریم شفیعی
Javad Bazrafshan
پرویز ایران نژاد
14 139705030493153462 شناسایی سامانه های گردشی وردسپهر در ارتباط با بارش های مخاطره آمیز حوضه آبریز کرخه
فردین قدمی
زهرا حجازي زاده
بهلول علیجانی

شماره 57 سال 16 تابستان 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970219112552112010 ارزیابی پیامدهای تغییرات اقلیمی بر امنیت غذایی و معیشت روستایی مطالعه موردی؛ کشاورزان روستایی دهستان میغان نهبندان
جواد مکانیکی
مرتضی اسمعیل نژاد
محمد اکبرپور
محمود فال سلیمان
2 13970328111048112816 تحلیلی بر تحقق پذیری اصول و معیارهای نوشهرسازی جهت احیای بافت¬های فرسوده شهری ( مطالعه موردی : منطقه 10 شهر تهران)
فرخنده رنجبر
پروانه زیویار
رحیم سرور
3 13970214121211111929 ارائه فرآیند پیشنهادی تدوین طرح های توسعه شهری بر مبنای رویکرد آینده نگاری
شیما دادفر
واراز مرادی مسیحی
رضا احمدیان
علی رضا بندرآباد
4 139703279242112786 ارزیابی مدیریت پروژه های اجرای طرحهای هادی روستایی با روش PMBOK در برنامه پنجم توسعه استان گیلان
نصرالله مولائی هشجین
مریم علینقی پور
5 13970220233722112041 مدلسازی و تبیین علّی عوامل موثر بر فرصتهای کارآفرینی در مناطق کویری با رویکرد اکوتوریسم (نمونه موردي: کوير مرنجاب)
محسن شاطریان
صدیقه کیانی سلمی
پریناز زورمند
6 13970313165455112560 «ارزیابی شاخص¬های توانمندسازی در سکونتگاه¬های غیررسمی با رویکرد دارایی مبنا در کلانشهر تهران- نمونه موردی: محله میان¬آباد اسلام¬شهر»
مصطفی بهزادفر
عبدالحمید نقره‌کار
سید کمیل صالحی
7 13970325175858112772 تحلیل پیامدهای منطقه‌ای و جهانی بحران ژئوپلیتک سوریه (با تأکید بر بحران آوارگان)
سیدهادی زرقانی
ابراهیم احمدی
8 13970508104951153566 تحلیلی بر آسیب¬شناسی اجتماعی ناشی از بافت فرسوده در شهر دوگنبدان (گچساران) با تأکید بر شاخص امنیت
محمد حاصل نژاد
علی شمس الدینی
محمد رضا رضایی
9 13970310124720112495 ریزمقیاس سازی داده رطوبت خاک ESA با استفاده از تصاویر ماهواره NOAA
علی اکبر متکان
داود عاشورلو
حسین عقیقی
غلامرضا گل صفتان
10 13970403153518112926 بررسی اثرات گردشگری درتوسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی(مطالعه موردی : روستاهای شهرستان تالش)
سمیرا اصغری
11 1397032895436112814 ارزیابی تطبیقی تجربه بزرگراه های تخریب شده در کشورهای مختلف جهان
سمانه جليلي صدرآباد
12 13970228132658112203 ارزیابی تغییرات کاربری و گسترش افقی شهری با تاکید بر نقش اقصاد شهری نمونه موردی شهر اردبیل
احمد حاج علیزاده

شماره 56 سال 16 بهار 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970511113528153630 حکمروایی آب و توسعه منطقه ای مورد: منطقه آبیاری کرخه
عباس سعیدی
عبدالرضا رحمانی فضلی
جواد اطاعت
کاوه معصومی
2 13970518143819163764 اثرات پروژه¬های انتقال آب سرشاخه¬های کارون در ایجاد یا تشدید کانون¬های گردوغبارخوزستان با بهره¬گیری از فناوری¬های GIS & RS
عاطفه بساک
حوریه اعرابی مقدم
زهرا حجازی زاده
میثم طولابی نژاد
3 1397051613260163730 پدیده گرد و غبار و امنیت زیست محیطی مطالعه موردی: جنوب غرب آسیا
عطاءالله عبدی
حسن کامران دستجردی
کیومرث یزدان پناه درو
فرزاد جوکار
4 1397030183241112319 ارزیابی سطح توسعه استان¬های کشور در حوزه ایمنی و ترافیک جاده ای (مقطع زمانی1392-1390)
یعقوب زارعی
دکتر علیرضا استعلاجی
5 13970322214357112722 تحليل الگوی رشد فضايي – زماني شهر مراغه با استفاده از روش های متريک فضايي
علی شماعی
حسن آهار
اسحاق جلالیان
6 139702032136101755 ارزیابی شاخص های کالبدی مسکن با رویکرد توسعه پایدار (مطالعۀ موردی:مناطق 2و4 شهر تبریز)
رسول قربانی
حسن محمود زاده
مازیار حسین پور
مهدی هریسچیان
7 1397050218810153455 نیازسنجی بنیادهای ژئواکونومیک در سیاست¬های منطقه¬گرایی ایران (مطالعه موردی: اکو)
افشین متقی دستنایی
رضا فیروزی
8 13970321181513112700 تحلیل نقش گردشگری خانه های دوم در تحولات کالبدی-فضایی روستاهای هدف گردشگری شرق استان گیلان در دهه اخیر
محمدتقی لطفی نیا
تیمور آمار
9 13970512161959153653 تحلیلی بر الگوهای بهینه مدیریت بافت¬های فرسوده شهری (مطالعه موردی: محله سرتپوله سنندج)
حامد قادرمرزی
عاطفه احمدی دهرشید
10 13970312102524112522 سازمانیابی فضایی گسترش آتی شهر هرسین بر مبنای پارامترهای ژئومورفولوژی با استفاده از مدل های OWA ،LCM و AHP
هادی نیری
ممند سالاری
حمید گنجائیان
میلاد عبدالملکی
خبات امانی
11 139703101246112488 بررسی وضعيت اقليم دفاعي کشور در مناطق کويري، بياباني و سواحل مکران با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP
علیرضا کربلایی
علی حنفی
سید اسعد حسینی
عباس علی پور
12 13970321125010112692 تحلیل آمار فضایی ریزگردهای استان خوزستان
احمد رضا نخعی نژاد فرد
مرضیه موغلی
13 13970309103225112475 مطالعه شهر در جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک با تاکید بر نظریه گاتمن و کاکس
حسن کامران دستجردی
مرجان بدیعی ازنداهی
یاشار ذکی
سید عباس احمدی
نرجس سادات حسینی نصرابادی

شماره 55 سال 15 زمستان 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970209191857101881 تحليل روند تحقق پذيري شهر هميار کودک (CFC) مطالعه موردي شهر شيراز
آزاده حاجي زاده
رحیم سرور
عبدالرضا فرجي راد
2 13970310181130112503 رشد شهري و عوامل محرك آن، مطالعه موردي: كلانشهر تهران
آزادی کاویانی
رحمت الله فرهودی
آزیتا رجبی
3 13970310183638112504 تحليل پويايي فقر شهري در كلان شهر تهران 1375 - 90
علی موحد
سامان ولی نوری

شماره 54 سال 15 پاییز 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970209194937101884 تبيين سناريوي مطلبو توسعه يکپارچه ناحيه اي و راهبردهاي بهينه تحقق آن مطالعه موردي : شهرستان مينودشت
محمد رضا پورمحمدي
رسول قربانی
علي طوراني

شماره 53 سال 15 تابستان 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 1397020919556101885 تحليل فضايي تغييرات الگوي تراکم جمعيت متأثر از اقدامات نوسازي در کلانشهر تهران (1375-90)
محمد سليماني
ابوالفضل زنگانه
محمد شيخي
2 13971217178071 واکاوی رابطه الگوهای همدید با میزان ذرات معلق آلاینده فراگیر در استان تهران
زهرا حجازی زاده
فرشاد پژوهش
صنم کوهی
فرزانه جعفری
3 13971217178072 تحلیلی بر ژئوپلیتیک اقلیم کردستان عراق بعد از فروپاشی داعش
کیومرث یزدان پناه درو
حسن کامران دستجردی
کمال رنجبری
4 13971217178073 توسعه درونی: ظرفیت¬ها و ضرورت¬های مدیریت رشد و بازآرایی فضایی کلانشهر تهران
اسماعیل علی اکبری
5 13971217178074 طراحی مدل توسعه گردشگری غذا در ایران با رویکرد مدل¬سازی ساختاری تفسیری
رحیم سرور
مجید اکبری
بهروز درویش
6 13971217178075 تحلیل اثرات تنش گرمایی بر شهروندان تهرانی
فرزانه افضلی نیا
حسین محمدی
منوچهر فرج زاده
7 13971217178076 ارزیابی طرح¬های توسعه شهری از دیدگاه شهروندان مورد مطالعه: پیاده¬راه¬سازی خیابان سلمان فارسی اهواز
علی شماعی
سعید یوسفی
8 13971217178077 عملکرد میانجی¬گری جمهوری اسلامی ایران در بحران ژئوپلیتیک قره¬باغ
یاشار ذکی
احد پاشالو
9 13971217178078 برآورد ارتفاع رواناب با استفاده از روش شماره منحنی و ابزار Arc CN-Runoff مطالعه موردی: حوضه آبخیز کشار، تهران
محمدمهدی حسین زاده
رعنا نوروزی طیولا
10 13971217178079 تببین فرایند شهرگریزی(couterurbanization) در منطقه کلان شهری اصفهان (Isfahan metropolis area)
میثم ارگانی
سید عباس رجایی
حسین منصوریان
11 13971217178080 ارائه الگوی ترکیبی زیست¬پذیری کلانشهر تهران بر اساس شاخص¬های زیرساختی
سید علی موسوی نور
حمید رضا وارثی
جمال محمدی
12 13971217178081 عوامل محیطی موثر بر وقوع جرائم شهری (جرم سرقت) مطالعه موردی: منطقه 1 و 7 شهر قم
محسن کاملی
سید باقر حسینی
13 13971217178082 بررسی تاریخ معاصر کُردها در ایران از منظرکتاب¬های درسی مطالعات اجتماعی، تاریخ و جغرافیای دوره متوسطه اقلیم کردستان عراق
عطاءالله عبدی
محمد دارابی
سید محمدتقی رئیس السادات
14 13971217178083 ظرفیت¬سنجی مدیریت شهری در فرایند توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی، نمونه موردی: پنج شهر ایران
محمدرضا بذرگر
محمد رحیمی
علی سلطانی
15 13971217178084 بررسی و تحلیل الگوی فرارفت رطوبتی بارش¬های فراگیر ایران
یونس خسروی
مهدی دوستکامیان
اله مراد طاهریان
16 13971217178085 تأثیر ایدئولوژی سیاسی بر ارتقاء سطح فضای جغرافیایی مطالعه موردی: استان قم
حسن کامران دستجردی
سید عباس احمدی
حسین بقایی نیا
زهرا انصاری
17 13971217178086 بررسی و ارتباط سنجی روند سری¬های دمایی و روزهای همراه با گردوغبار استان همدان
امیر گندمکار
فاطمه دانشور
راضیه فنایی
حسین کاردان
مریم السادات احدی نژاد
نجمه رضایی
18 13971217178088 تاثیر ژئومورفولوژی در مکان¬یابی دفن زباله¬های شهری شهر نخل تقی با استفاده از GIS
مرضیه موغلی
19 13971217178089 ارزیابی توسعه پایدارشهری و امنیت اجتماعی با استفاده از مدل ردّ پای اکولوژیکی (مطالعه موردی: منطقه 13 شهرتهران)
سمیه سادات سجادی
عباس ارغان
زینب کرکه آبادی
20 13971217178090 شناسایی، تحلیل و اولویت¬بندی عوامل کلیدی تأثیرگذار بر باززنده¬سازی حمام¬های ایرانی موردکاوی: حمام تاریخی محتشم کاشان
مارال محمدی زنجانی
بهناز امین زاده
21 13971217178091 مکان¬یابی ساخت پناه¬گاههای شهری با رویکرد پدافند غیرعامل
علی سعیدی
مجتبی داودی
حسن حسینی اميني

شماره 52 سال 15 بهار 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13971112167318 توان¬سنجی توسعه پایدار کالبدی- فضایی در ناحیة ابهر (استان زنجان)
عباس سعیدی
بیژن رحمانی
عبدالرضا رحمانی فضلی
فرهاد عزیزپور
ابوالفضل مرادی
2 13971112167319 امکان¬سنجی جمع¬آوری رواناب در شبکه بزرگراههای شهر تهران مطالعه موردی: منطقه 1 و 3 تهران
منیژه قهرودی تالی
حسن صدوق
نگین الماسیان
3 13971112167320 واکاوی عوامل موثر بر تحقق¬پذیری مدیریت یکپارچه شهری مطالعه موردی: کلانشهر تهران
رحیم سرور
مجیدرضا آشتیانی عراقی
مجید اکبری
4 13971112167322 نقش شهر الکترونیک در ارتقاء شاخص‌های توسعه پایدار شهری با تأکید بر بانکداری الکترونیک (مطالعه موردی: شهر کرج)
دکتر علیرضا استعلاجی
فاطمه طالبی
5 13971112167323 دورنمای فرین‌های گرم ایران مبتنی بر برونداد مدل میان‌مقیاس منطقه¬ایی (REGCM4)
محمود احمدی
عباسعلی داداشی رودباری
رضا ابراهیمی
6 13971112167324 ارزیابی و تحلیل میزان تاب¬¬آوری کالبدی منطقه 12 شهر تهران در برابر زلزله با استفاده از مدل FANP و ویکور
سعید زنگنه شهرکی
کرامت اله زیاری
محمد پوراکرمی
7 13971112167325 باز‌تعریفی از ژئوپلیتیک شیعه (با تأکید بر راه پیمایی اربعین)
حمید رضا محمدی
ندیمه سلیم نژاد
ابراهیم احمدی
8 13971112167326 اثرات گردشگری بر معیشت پایدار خانوارهای روستایی، از دید جامعه میزبان مطالعه موردی: بخش اورامان (شهرستان سروآباد)
دکتر سعدی محمدی
اسکندر مرادی
زبیده رشیدی
9 13971112167327 نقش عوامل محیطی و کالبدی در ارتقاء امنیت فضاهای شهری مورد مطالعه: منطقه 8 شهرداری تهران
نفیسه مرصوصی
سارینا عظیمی
10 13971112167328 بررسی تاثیرات به¬کارگیری سیستم نظارت هوشمند (CCTV) در کاهش جرائم شهری
محمود واثق
حسین حاتمی نژاد
مهتاب جعفری
11 13971112167329 توسعه گردشگری اجتماع محور با تأکید بر جنبه‌های قومی محلی (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه)
اعظم صفرآباد
منصور طبیعی
12 13971119177456 پیامدهای بحران مهاجرت ناشی از خشکسالی های کوتاه مدت در استان سیستان و بلوچستان
محسن جان پرور
ریحانه صالح آبادی
13 13971119177458 اثرات توان گردشگری در گسترش زیرساخت ها و ایجاد شهر خلاق مطالعه موردی: شهر کرمانشاه
محسن شاطریان
رسول حیدری سورشجانی
ژیلا ورفی نژاد
14 13971119177459 شاخص های کالبدی شهر یزد
بهنام مغانی
زهرا خدامان
15 13971119177460 نوسان عناصر اقلیمی و اثرات آن‌ بر آبدهی رودخانه جراحی
رضا برنا
16 13971119177461 ارزیابی تطبیقی از ویژگی های فضای کالبدی شهر در بروز رفتارهای وندالیستی (مطالعه موردی: شهرک کارشناسان و شهرک کوثر در اردبیل)
علی فتحی
17 13971119177462 تبيين تنش هاي سياسي - اجتماعي ناشي از آب در خراسان جنوبي مورد: منطقه اسفدن و افين
سید عباس احمدی
اسدالله رمضانی
18 13971119177463 واکاوی آسیب پذیری شهری با رویکرد پدافند غیرعامل در شهرهای منطقه ایی یک مطالعه موردی در شهر گرگان
حسن حسینی اميني
حسین موسی زاده
شیما کریمی
امید تبریزی
سمیرا قیاسی
19 13971120177467 بررسی رابطه متقابل بین پارامترهای موثر در مکان یابی سایت های پرواز تفریحی (مطالعه موردی: استان اصفهان)
امیر گندمکار
نوشین قاسمی
فاطمه دانشور
20 13971120177468 امنیت زیست‌محیطی و امنیت ملی ایران در بستر تحولات هیدروپلیتیک مرزی مطالعه موردی: هریرود
حسن کامران دستجردی
احسان یاری
مرضیه عابدی

شماره 51 سال 14 زمستان 1395

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970930166315 نقش کارگاههای شیرپزی در شکل‌گیری جریان های فضایی مورد مطالعه: سکونتگاههای نواحی هشترود و چاراویماق (آذربایجان شرقی)
عباس سعیدی
مصطفي طالشی
ریحانه سلطانی مقدس
اسدالله حیدری
2 13970930166316 مکان یابی سطوح موثر بر دبی اوج سیل به منظور برنامه ریزی و مهار سیل با استفاده از مدل HEC-HMS (مطالعه موردی حوضه آبخیز طالقان)
زهرا حجازي زاده
علیرضا حسینی
صمد شادفر
3 13970930166317 اثرات زیست محیطی سیاست گزاری های امنیتی و نظامی اسرائیل
رضا التیامی زاده
حسن کامران دستجردی
4 13970930166318 آسیب شناسی احداث پیاده راه ها در شهر تهران (مطالعه موردی: میدان 15 خرداد – میدان امام حسین(ع))
پروانه شاه حسینی
مهناز اسماعیلیان طارمی
5 13970930166319 معدن کاری فیروزه نیشابور در ایران باستان
محمد مهدي حسين زاده
صمد شادفر
کاظم نصرتي
6 13970930166320 شهر خلاق و شاخص‌های شهر خلاق ایرانی
باقر فتوحی مهربانی
محمد مهدي حسين زاده
کاظم نصرتي
7 13970930166321 مدل سازی دیرینه محیطی با استفاده از ایزوتوپهای پایدار اکسیژن و کربن در کربنات های پدوژنیک و سیمانی حوضه آبخیز رودخانه سقز
محمد مهدي حسين زاده
کاظم نصرتي
خه بات درفشی
8 13971020166801 مکانیابی سوله های مدیریت بحران در سطح منطقه یک شهر تهران
آزیتا رجبی
محمد مهدی گندمی
9 13971020166804 جایگاه اعتماد عمومی‌شده در تابع تولید در بخش های اقتصادی ایران(مطالعه موردی:هشت بخش اقتصادی اقتصاد ایران)
عباس شاکری
فرشاد مومنی
تیمور محمودی
سعیده علیزاده
10 13971020166805 تحلیل همدید بارش های حدی و فراگیر در کرانه های غربی خزر با تأکید بر الگوهای فشار تراز دریا
امیرحسین حلبیان
11 13971020166806 بررسی آسيب پذيري بافتهای شهری در مقابل خطر زمین لرزه (مطالعه موردی: منطقه 8 تبریز)
علی پناهی
اکبر عبدالله زاده طرف
12 13971020166807 ارزیابی و تحلیل مؤلفه های زیست پذیری کلانشهر تهران
حمیدرضا وارثی
جمال محمدی
سید علی موسوی نور
13 13971020166808 ارزیابی اثرات واگذاری مدیریت فضاهای اجتماعی محلات شهر تهران به مدیریت محله (مطالعه موردی: محلات تجریش و نعمت آباد تهران)
لطفعلی کوزه گر کالجی
سید محمد رضازاده
احمد عالی محمدی
14 13971020166809 ارزيابي روند گسترش افقی شهر در حريم گسل هاي لرزه اي و مناطق خطرپذیر طبیعی و پیامدهای آن (مطالعه موردي: شهرستان سقز در استان کردستان)
هیمن شهابی
ارسطو یاری
محمود یزدانی
ممند سالاری
15 13971020166810 ارزیابی و تحلیل فضایی پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در نواحی شهری تبریز
هوشنگ سرور
منیژه لاله پور
سولماز سربازگلی
16 13971020166811 نقش گردشگری در توسعه روستایی شهرستان مریوان
محمدعلي احمديان
كتايون عليزاده
رشید بوکانی
17 13971020166812 اثرات گرمایش جهانی بر دمای کمینه ایران
حسین محمدی
فیروز رنجبر
معصومه مقبل
18 13971020166813 بررسی توزیع جغرافیایی قومیت های ایران و نقش آن بر تحولات آینده
حیدر لطفی
19 13971020166814 تلفیق داده اقلیمی و سنجش از دوری به منظور پایش وضعیت خشکیدگی بلوط (مطالعه موردی منطقه ایلام)
مجتبی نساجی زواره
رسول خانجانزاده کاکرود
ایرج قاسمی
20 13971020166815 ژئوگفتمان جریان تکفیری IS و بازنمایی رسانه ای آن با تمرکز بر رسانه¬های دیجیتال
امیر محسن زادگان
حسین مسعودنیا
امیرمسعود شهرام نیا
سیدجواد امام جمعه زاده

ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 10 ( از 10 رکورد)