شناسنامه


جغرافيا

فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بين‌الملليانجمن جغرافیایی ایران

 

مدير مسئول: دكتر حسن كامران

سردبير: دكتر عباس سعیدی

مدیر داخلی: مهندس محمود ابوالحسنی

 

اعضاي هيات تحريريه و مشاوران علمي فصلنامه (برحسب الفبا):

دکتر محمود احمدی(استادیاردانشگاه شهیدبهشتی)

دكترعلی‌رضا استعلاجی(دانشیار دانشگاه آزاد)

دكتر حسن بیک‌محمدی (استاد دانشگاه اصفهان) دكتر زهرا حجازي زاده (استاددانشگاه خوارزمی)

دكترعباس‌بخشنده‌نصرت‌(استاددانشگاه خوارزمی) دکتر‌شهریارخالدی (استاد دانشگاه شهیدبهشتی)

دکتر محسن رنجبر (دانشیار دانشگاه آزاد)

 

دكتر محمدتقيرهنمايي‌(دانشیاردانشگاه تهران)

دكتر رحیم سرور (دانشیاردانشگاه آزاد)

دکتر‌عباس‌سعیدی(استاد دانشگاه شهیدبهشتی)

دکترعلی شماعی(استادیار دانشگاه خوارزمی)

دکتراسماعیل‌علی‌اکبری (دانشیار پیام‌نور)

دکتر اکبرقویدل(استادیاردانشگاه خوارزمی)

دکتر حسن کامران(دانشیارداشگاه تهران)

 

 

چاپ و صحافي : انتشارات انجمن جغرافیایی ایران

 

نشاني دفتر انجمن: تهران- خيابانآزادي- خيابان اسكندري شمالي- چهارراه شباهنگ- خيابان طوس شرقي، پلاك 83 ـ طبقه 4 تلفکس: 66913946ـ وب‌سايت (www.mag.iga. ir)

اين فصلنامه در پايگاه‌هاي ذيل نمايه‌سازي مي‌شود:

  1. سایت اختصاصی مجله (www.mag.iga.ir)
  2. مركز منطقه‌ايي اطلاع‌‌رساني علوم و فن‌آوري (www.srlst.com)
  3. پايگاه اطلاعاتي علمي، جهاد دانشگاهي (www.sid.ir)
  4. پايگاه اطلاعات نشريات كشور (www.magiran.com)
  5. پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (www.isc.gov.ir)
  6. بانـک مقــالات علـوم اسـلامی و انســانی (https://www.noormags.ir)

 

مسئولیت محتوا و صحت مطالب مقاله‌ها برعهده نویسنده/ نویسندگان آن است.

 

داراي پروانه انتشار شماره 911 7/124 مورخ 28/5/82 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلاميو براساس نامه شماره 1727/11/3 کميسيون نشريات وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري، اين فصلنامه داراي اعتبار علمی ـ پژوهشی مي‌باشد.