• داوران نشریه

  نام  نام خانوادگی دانشگاه محل خدمت
  حمدالله سجاسی قیداری دانشگاه فردوسی مشهد
  صادق صیدبیگی  دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
  رحیم سرور  دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
  محمد سلیقه دانشگاه خوارزمی
  عباس سعیدی دانشگاه شهید بهشتی
  علی رضا بندرآباد دانشگاه آزاد تهران مرکزی
  دکتر علیرضا  استعلاجی دانشگاه آزاد یادگار امام ره
  زهرا حجازي زاده دانشگاه خوارزمي
  علی احمدآبادی دانشگاه خوارزمي
  محمد علی رجایی دانشگاه هنر اصفهان، سمنان
  رحيم سرور  دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
  یوسف قدیدل رحیمی دانشگاه تربیت مدرس
  میثم  طولابی نژاد دانشگاه خوارزمی تهران
  حسن خسروي دانشگاه تهران
  محمد مهدي حسين زاده دانشگاه شهیدبهشتی
  حسن  حسینی اميني مرکز مطالعات پدافند غیرعامل
  سعید کامیابی دانشگاه آزاد سمنان
  شهريار خالدي دانشگاه شهید بهشتی
  محمد تقی رهنمایی بازنشسته دانشگاه تهران
  شیما دادفر دانشگاه آزاد فارسان
  علی  شماعی دانشگاه خوارزمی
  حسن  کامران دستجردی دانشگاه تهران
  یاشار ذکی دانشگاه تهران دانشکده جغرافیا
  صدیقه کیانی سلمی دانشگاه کاشان
  داريوش رحيمي دانشگاه اصفهان
  محسن رنجبر دانشگاه آزاد شهر ري
  سمانه جليلي صدرآباد دانشگاه علم و صنعت ایران
  سید عباس احمدی دانشگاه تهران
  حسين پيري صحراگرد دانشگاه تهران
  اسماعيل عليزاده دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرند
  نرجس سادات حسینی نصرابادی دانشگاه تهران
  محمود احمدی شهید بهشتی
  سیدرضا آزاده دانشگاه اصفهان
  غلامرضا زهتابیان دانشگاه تهران
  مصطفی  بهزادفر دانشگاه علم و صنعت ایران
  احمد خلیلی دانشگاه علم و صنعت ایران
  بهمن صحنه دانشگاه گلستان
  الهام  رفیعی ساردوئی دانشگاه جیرفت
  پروانه زیویار دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام ، شهرری
  مجتبي جاودان دانشگاه خوارزمی
  ابراهيم فتاحي پژوهشگاه هواشناسي
  علي آذره دانشگاه جيرفت
  موسی پژوهان دانشگاه شهید بهشتی
  جواد  بذرافشان دانشگاه سیستان و بلوچستان
  اسماعيل شيعه دانشگاه علم و صنعت ایران
  مجيد شريعت پناهي دانشگاه آزاد اسلامی واحدشهر ری
  محمود واثق دانشگاه تهران
  حسن بیک محمدی دانشگاه اصفهان
  افشین متقی دستنایی دانشگاه خوارزمی
  علی شمس الدینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
  ژیلا سجادی دانشگاه شهید بهشتی تهران
  کیومرث  یزدان پناه درو دانشگاه تهران
  کمال امیدوار دانشگاه یزد
  عبدالمجید  احمدی دانشگاه بزرگمهر قاینات
  عابد گل کرمی دانشگاه خوارزمی
  حسن  صدرانیا پژوهشکده مطالعات راهبردی
  محمدرضا  کرمی دانشگاه پیام نور
  حسین ربیعی دانشگاه خوارزمی
  وحید ریاحی دانشگاه خوارزمی
  محمد علي زنگنه اسدي دانشگاه حكيم سبزواري
  لیلا ابراهیمی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
  علیرضا  فلاحی دانشگاه شهید بهشتی
  هادی علی پور دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
  ریباز قربانی نژاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
  هادی قنبرزاده دربان دانشگاه آزاد مشهد
  علی محمد نورمحمدی دانشگاه فردوسی مشهد
  فریده اسدیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
  رضا التیامی نیا دانشگاه کرج
  طاهره  صادقلو دانشگاه فردوسی مشهد
  داود مهدوی دانشگاه پیام نور
  سمیه سادات  شاه زیدی دانشگاه گیلان
  محمد حسین رامشت دانشگاه اصفهان
  اصغر نوروزی دانشگاه پیام نور
  برومند  صلاحی دانشگاه محقق اردبیلی
  مجید گودرزی دانشگاه شهید چمران اهواز
  محسن  سقایی دانشگاه خوارزمی
  منوچهر  فرج زاده دانشگاه تربیت مدرس
  مهدی  دلقندی   دانشگاه صنعتی شاهرود 
   فرهاد  ذوالفقاری مجتمع آموزش عالی سراوان
  احسان  لشگری تفرشی دانشگاه یزد
  علی امیری دانشگاه لرستان
  محمدرضا  پودینه سیستان و بلوچستان
  حامد عباسی دانشگاه لرستان
  هادی سلیمانی مقدم حکیم سبزواری
  رضا مختاری ملک آبادی دانشگاه پیام نور
  اکبر ولی‌زاده دانشگاه تهران
  علي محمد خورشيد دوست دانشگاه تبریز
  امیرحسین  منتظرحجت دانشگاه شهيد چمران
  محمودرضا  شاهسواری  دانشگاه پیام نور
  حافظ مهدنژاد دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی، اسدآباد
  جواد ایرجی دانشگاه آزاد هشتگرد
  مهدی  امیرآبادی زاده دانشگاه بیرجند
  حمید  جلالیان دانشگاه خوارزمی
  سیامک  شرفی دانشگاه لرستان
  ابوالفضل  قنبری دانشگاه اصفهان
   بهرام  ایمانی دانشگاه محقق اردبیلی
  عباس  ملکی دانشگاه تهران
  مسلم  سواری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
  حسین مجتبی زاده خانقاه دانشگاه آزاد تهران مرکزی
  محمود اکبری دانشگاه یاسوج
  مصطفی رشیدی دانشگاه تهران
  مصطفی  محمدجانی دانشگاه تهران
  شعیب  آب خرابات جهاد دانشگاهی کرمانشاه
  غلامرضا  روشن دانشگاه گلستان
  امیر  گندمکار دانشگاه ازاد اسلامی نجف اباد
  محمدامین  خراسانی دانشگاه تهران
  منوچهر  جوانمردی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
   سعید  ملکی دانشگاه شهید چمران اهواز
  مهدی  چراغی دانشگاه زنجان
  اصغر  عابدینی دانشگاه ارومیه
  جمشید  عینالی دانشگاه زنجان
   ممند  سالاری دانشگاه تهران
  محسن  حمیدیان پور دانشگاه سیستان و بلوچستان
  صادق  بشارتی فر دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندر ماهشهر
  عطا  غفاری گیلانده دانشگاه محقق اردبیلی
  ولی الله  عزیزی فر دانشگاه ازاد اسلامی واحد قائمشهر 
  حسن  اروجی دانشگاه یزد
  فرزاد ویسی دانشگاه پیام نور کردستان
  محمد رئوف  حيدري دانشگاه پیام نور
  علی حاجی نژاد دانشگاه گیلان
  سعیدرضا  اکبریان رونیزی دانشگاه شیراز
  محمد رضا  رضائی دانشگاه یزد