اخبار نشریه

لزوم مطالعه راهنمای تدوین مقاله قبل از ارسال مقاله

با سلام و سپاس 

به جهت جلوگیری از اتلاف وقت پژوهشگران و نویسندگان عزیز خواهشمند است قبل از ارسال مقالات خود راهنمای تدوین مقاله را مطالعه نموده و موارد را مورد توجه قرار دهند.

با سپاس