اخبار نشریه

راه اندازی سایت نشریه

باستحضار  

باستحضار کلیه فرهیختگان عزیز می رساند :

با توجه به راه اندازی سایت نشریه جغرافیا، از این پس مقالات فقط از طریق این سایت دریافت خواهد شد. لذا استدعا می گردد از ارسال مقالات از طریق ایمیل خودداری فرمایید.

خواهشمند است قبل از ارسال مقاله، به بخش راهنمای تدوین مقالات مراجعه فرمایید.

با سپاس