نگاهی به توسعه پایدار و سیر تحول مفهومی آن

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی, جغرافیا, ایران


عنوان مقاله [English]

A look at sustainable development and its conceptual evolution

نویسنده [English]

  • Hassan Sadugh
Shahid Beheshti University, Geography, Iran